Πέτρα Σικής 

Οι πέτρες λατομείου Σικής είναι κομμάτια από φυσική πέτρα και εξορύσσονται  από τα λατομεία της περιοχής Σικής.

Διαστάσεις :  10-40cm περίπου.

Άλλες ονομασίες με τις οποίες διατίθεται το προιόν στην αγορά είναι, πέτρες Λατομείου Σικής, λιθόπετρες Σικής, πετρόκτιστα Σικής.

Τοποθέτηση : Οι πέτρες Λατομείου Σικής τοποθετούνται με την χρήση λάσπης τσιμέντου. Προσοχή τα κομμάτια της πέτρας θα πρέπει να εφάπτονται μεταξύ τους όσο το δυνατόν καλύτερα. Όταν θέλουμε να κατασκευάσουμε τοίχο ξερολίθια θα πρέπει στα εμφανή σημεία να μην είναι ορατό το τσιμέντο.